Lihtne ja kokkuvõtlik ülevaade koolipsühholoogide testiprojektist

Koolipsühholoogidel on esimest korda taasiseseisvunud Eestis valminud töövahend, millega hinnata laste ja noorte psüühilisi protsesse ning nende mõju õppeedukusele. Ligi kaks aastat väldanud testiprojekt koostöös koolipsühholoogide ühingu, Tallinna ülikooli ja SA Innovega on lõpule jõudmas ning võime uhkusega tõdeda, et suur samm Eesti koolilaste arengu toetamiseks on astutud. Eesti haridussüsteem liigub jõudsalt kaasava hariduse suunas. Read More …

Projekti lõpukonverents

28.aprillil toimus Tallinna Ülikoolis projekti konverents, kus osales 96 inimest. Kohal olid nii koolipsühholoogid, Rajaleidja keskuse juhid, logopeedid, eripedagoogid, karjäärispetsialistid jt. projektist huvitatud inimesed. Päeva esimeses poolest keskenduti projekti sisulistele teemadele. Avaettekande tegi Aleksander Pulver Tallinna Ülikoolist rääkides omaduste mõõtmisest ning mõõtmise omadustest. Eve Kikas projektijuhina rääkis lähemalt sellest, mis projekti kahe aasta vältel toimunud Read More …

Projekti lõppfaas

Vahemikus jaanuar-aprill 2016 toimus koolipsühholoogidele 3 testikoolitust. Koolituste eesmärgiks oli anda psühholoogidele parem ettevalmistus testide läbiviimiseks ning tulemuste tõlgendamiseks. Kõik osalejad said lahendada mitmeid juhtumeid ning vajadusel ka individuaalselt konsulteerida ülikooli teadlaste meeskonnaga.   Lisaks valmis testimanuaal ehk käsiraamat, mis sisaldab ülevaadet psüühilistest protsessidest ning testimise olulistest aspektidest. Lisatud on üksikasjalikud juhised kõikide testide läbiviimiseks, Read More …

Kokkuvõte 2015a põhitulemustest

Võime uhkusega tõdeda, et praeguseks hetkeks on eelmisel aastal loodud arvutitestimise keskkond valmis. Keskkonda on üles laetud nii akadeemilised kui ka kognitiivsed testid 2.-9.klassile. Tulevikus peaksid testi litsentsi omavad psühholoogid saama teste arvutis läbi viia ja ka arvutipõhiselt tulemusi analüüsida. Kogu eelmise aasta jooksul said projektis osalevad psühholoogid Tallinna Ülikooli teadurite toel testikeskkonna kasutamist praktiseerida. Read More …

Algas testiprojekti II etapp – andmete ja tulemuste analüüsimine

Vastavalt projekti ajakavale koguti 2014/2015 õppeaasta jooksul hindamisvahendite komplekti koostamiseks vajalikud andmed.  Andmete kogumisel osalesid EKPÜ ja INNOVE Rajaleidjate keskuste psühholoogid. Iga last testiti kaks korda – aasta keskel hinnati kognitiivseid protsesse ja motivatsiooni, õppeaasta lõpus aga akadeemilisi tulemusi. Ideaalvariandina lootsime saada iga klassi kohta andmeid 1000 lapselt, miinimumvariandina aga 750. Praeguseks on tulemused teada Read More …

Esimene andmekogumine lõppenud

Möödunud aasta (2014) sügisel alustasime andmete kogumist. Plaan oli ambitsioonikas – koguda andmeid tuhandetelt lastelt kooli algusest põhikooli lõpuni. Tänaseks (juuni 2015) on see esimene samm selja taga. Ühelgi üksikul päeval väga palju andmeid ei kogunenud, aga terve kooliaasta ja suure hulga ülitublide koolipsühholoogide abiga õnnestus saavutada alguses uskumatuna tundunud eesmärgid enam-vähem täielikult. Nüüd on Read More …