Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Soovitatav koormus

Koolipsühholoogi soovitatav koormus

Kool Koolieelne lasteasutus
Kuni 69
õpilast
70-100 õpilast 101-200
õpilast
201-350
õpilast
351-600
õpilast
601-900
õpilast
901 ja enam
õpilast
1 rühm
Koolipsühholoogi
koormus
0,1 0,25
0,5 1 1,5 2 2,5 0,05