Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Tööpakkumised

Tootsi Lasteaed-Põhikool

Tööülesanded Lasteaialaste ja kooliõpilaste nõustamine. Nõuded kandidaadile Haridustase: magister (psühholoogia) Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused: Psühholoog Keeleoskus Keel Kõnes Kirjas eesti keel – nõutud C1 – väga hea C1 – väga hea inglise keel – soovituslik B2 – hea B2 – hea Arvutioskus: kesktase Omalt poolt pakume Väikest

Loen edasi »

Tallinna Mahtra Põhikool

Tööülesanded Hindab lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi). Kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele. Nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes. Koostöö kooli juhtkonnaga, kooli töötajatega,

Loen edasi »

Audru kool

Tööülesanded • Õpilaste arengu toetamine läbi ennetuse, nõustamise. • Nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. • Osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja kaasab vajadusel teisi tugispetsialiste. Nõuded kandidaadile Haridustase:

Loen edasi »

Türi Põhikool

Türi Põhikooli sünniaeg on 1. september 2011. Klassikomplekte on 31. Koolis töötab 57 õpetajat, kõik on pedagoogilise haridusega. Erivajadusega laste õpetamiseks töötab logopeed, eripedagoog, õpiabi õpetajad ja õpilasi nõustab psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Türi Põhikool on liitunud “Tervist edendava kooli” (TEK) projektiga ja on HITSA koolituskeskus.

Loen edasi »

Pärnu-Jaagupi põhikool

Tööülesanded Hindab lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi); kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste; nõustab lapsevanemaid lapse

Loen edasi »

Mäepealse erakool

Mäepealse Erakool on üldhariduskool. Kooli eesmärgiks on aidata õpilasi, kes on erineva haridusnõudlusega, sh haridusliku erivajadusega ning pakkuda neile turvalist, motiveerivat ja ebatraditsioonilist õpikeskkonda. Tööülesanded Igapäevased situatsioonid koolitöös, koostöö perede ja laste tugivõrgustikuga, kolleegidega. Nõuded kandidaadile Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused: psühholoog Keeleoskus Keel Kõnes Kirjas eesti

Loen edasi »