Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kutse andmisega seotud dokumendid ja info

Kutsekvalifikatsiooni taotlema on oodatud kõik haridusasutustes (s. h alusharidust andvates asutustes) töötavad psühholoogid, kes vastavad kutsestandardi nõuetele (vt kutsestandard tase 7 ja tase 8)
Kutse andmine toimub üks kord aastas igal sügisel. 2023. a kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober. Dokumendid saadetakse elektrooniliselt kutsekomisjoni esimehe Astra Schultsi nimele astra.schults@tlu.ee.

Koolipsühholoogi kutset väljastab Eesti Psühholoogide Liit. Teavet Kutseseaduse ning kutsekvalifikatsioonisüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljelt.

Info: Astra Schults, koolipsühholoogi kutsekomisjoni esimees – astra.schults@tlu.ee

Kutsestandardid (UUENDATUD 2021. a):

KOOLIPSÜHHOLOOG TASE 7

KOOLIPSÜHHOLOOG TASE 8

Kutse andmise kord (UUENDATUD 2023. a):

KUTSE ANDMISE KORD koolipsühholoogi kutsetele

Hindamisstandardid (UUENDATUD 2023.a):

KOOLIPSÜHHOLOOG TASE 7

KOOLIPSÜHHOLOOG TASE 8

Vormid kutse taotlejale (UUENDATUD 2023.a):

Vorm kutse taotlejale, tase 7

Vorm kutse taotlejale, tase 8

KUTSETAOTLEJA MEELESPEA:

Erialane CV
1. Hakkan koolituste tunnistusi ühte kausta koguma 5 aastat enne kutsetaotlemist.
2. Avan samal ajal nimekirja muude tegevuste kohta (konverentsidel esinemised, projektides osalemised, avaldatud artiklid, intervjuud jne). Panen siia julgelt kõik kirja ja avalikustan kutsetaotlemisel.
3. Olen hoolas, et minu osalusel valminud erialastel artiklitel, õppe- või juhendmaterjalidel, metoodikatel, dokumentidel oleks ka minu nimi autorite seas. Panen valminud materjalide koopia või viite materjalile kutsekomisjonile esitatavate dokumentide hulka.
4. Erialastes projektides või töörühmades osalemisel on mul selge enda kui psühholoogi roll ja on olemas töögrupi väljund – kirjeldan seda lühidalt CV-s või lisan selle kohta eraldi dokumendi.
5. Kutse andmise korras nimetatud täiendkoolituste kohta lisan vastavad tõendid.
6. Töökogemuse tõendile lasen tööandjal lisada ka minu koormuse.

Juhtumianalüüs

1. Valin viimase viie aasta jooksul töös olnud juhtumi, kus koolipsühholoogi töö on selgelt nähtav, eesmärgistatud ja arusaadav ning mille kaudu saab kirjeldada võimalikult paljude üldoskuste ja kompetentside tegevusnäitajaid;

2. Juhtumianalüüsis analüüsin eelkõige iseenda tööd ja toon selgelt esile, kuidas kasutasin seoses juhtumiga kutsestandardis nimetatud üldoskusi ja kompetentse (sh kontakti loomine ja hoidmine, hindamine, sekkumiseläbiviimine, teavitamine ja arendustegevus).

3. Kui tegin meeskonnatööd, siis teiste erialade spetsialistide töö panen kirja võimalikult lühidalt. Kirjeldan, põhjendan, analüüsin psühholoogi tööd ja koostööd teiste spetsialistidega.

4. Vormistan juhtumi selgelt ja struktureeritult kuni neljal leheküljel.

Koostajad: Karmen Maikalu, Saale Kibin, Ly Erg, Astra Schults