Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kutsestandard

Kutsestandard sisaldab asjaomaste institutsioonide poolt kokkulepitud nõudeid koolipsühholoogi kvalifikatsioonile.

2021. a uuendatud kutsestandardeid vaata siit:

KOOLIPSÜHHOLOOGI KUTSESTANDARD TASE 7

KOOLIPSÜHHOLOOGI KUTSESTANDARD TASE 8