Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kutsekomisjon

Eesti Psühholoogide Liidu koolipsühholoogi kutsete kutsekomisjon

Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:

Astra Schults, Eesti Psühholoogide Liit (kutsekomisjoni esinaine, koolipsy.kutsekomisjon@gmail.com)
Kati Tammik, Tallinna Reaalkool ja Tallinna Kesklinna Põhikool
Karmen Maikalu, Eesti Koolipsühholoogide Ühing
Anu Pärn, Järveküla kool
Eve Kikas, Tallinna Ülikool
Ada Urm, Tartu Ülikool
Jaan Reinson, Tartumaa Koolijuhtide Ühendus