Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kutsekomisjon

Eesti Psühholoogide Liidu koolipsühholoogi kutsete kutsekomisjon

Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:

1) Tööandjad
Jaan Reinson, Tartumaa Koolijuhtide Ühendus

2) Töötajad/spetsialistid
Triin Kahre, Eesti Psühholoogide Liit
Karmen Maikalu, Eesti Koolipsühholoogide Ühing
Anu Pärn, Saue Gümnaasium

3) Koolitajad
Astra Schults, Tartu Ülikool (kutsekomisjoni esinaine, astr.schults@ut.ee)
Eve Kikas, Tallinna Ülikool