Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Liikmeks astumine

 • Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liikmeteks võivad olla psühholoogid, psühholoogia õpetajad ning koolipsühholoogiat aktiivselt arendavad ja toetavad isikud.
 • Ühingu liikmeks võetakse juhatuse otsuse alusel isik, kes on esitanud vastava avalduse (digiallkirjastatud avaldus saata aadressile koolipsyhholoogid@koolipsyhholoogid.ee) ja vastab EKPÜ Põhikirjas punktis 9.1 sätestatud nõuetele.
 • Liige võib Eesti Koolipsühholoogide Ühingust välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel. Liige loetakse Ühingust lahkunuks avalduse esitamise päevast.
 • Ühingu põhikirja nõuete korduval rikkumisel, samuti liikmemaksu tasumata jätmisel kaks aastat järjest, arvatakse liige ühingust välja.
 • Liikmemaks kalendriaastas on 30,00 €. Tasuda hiljemalt 30. märtsiks EKPÜ kontole: LHV, IBAN EE447700771003136255.
 • Muud liikmelisust puudutavat infot vt EKPÜ Põhikirjast punktide 9.-13. alt ja EKPÜ liikmemaksu tasumise korrast: https://koolipsyhholoogid.ee/liikmed/liikmemaksu-tasumise-kord/
 • Liikmeks astumise avalduse saad alla laadida SIIT.

Veebivorm liikmeks astumiseks

  Palun mind vastu võtta Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liikmeks. Saadan käesoleva vormi kaudu kindlasti ka oma digitaalselt allkirjastatud liikmeavalduse.

  Nimi

  Isikukood

  E-mail

  Kontakttelefon

  Koopia erialast kõrgharidust tõendavast dokumendist (sisesta fail, lubatud pdf, zip, png, jpg)

  Minu digiallkirjaga avaldus (sisesta fail, lubatud digiallkirjaga failid)

  Annan nõusoleku oma töökoha ja e-posti aadressi avaldamiseks EKPÜ kodulehel