Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Liikmeks astumine

 • Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liikmeteks võivad olla psühholoogid, psühholoogia õpetajad ning koolipsühholoogiat aktiivselt arendavad ja toetavad isikud.
 • Ühingu liikmeks võetakse juhatuse otsuse alusel isik, kes on esitanud vastava avalduse (digiallkirjastatud avaldus saata aadressile koolipsyhholoogid@koolipsyhholoogid.ee) ja vastab EKPÜ Põhikirjas punktis 9.1 sätestatud nõuetele.
 • Liige võib Eesti Koolipsühholoogide Ühingust välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel. Liige loetakse Ühingust lahkunuks avalduse esitamise päevast.
 • Ühingu põhikirja nõuete korduval rikkumisel, samuti liikmemaksu tasumata jätmisel kaks aastat järjest, arvatakse liige ühingust välja.
 • Liikmemaks kalendriaastas on 30,00 €. Tasuda hiljemalt 30. märtsiks EKPÜ kontole: LHV, IBAN EE447700771003136255.
 • Muud liikmelisust puudutavat infot vt EKPÜ Põhikirjast punktide 9.-13. alt ja EKPÜ liikmemaksu tasumise korrast: https://koolipsyhholoogid.ee/liikmed/liikmemaksu-tasumise-kord/
 • Liikmeks astumise avalduse saad alla laadida SIIT.

Veebivorm liikmeks astumiseks

  Palun mind vastu võtta Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liikmeks. Saadan käesoleva vormi kaudu kindlasti ka oma digitaalselt allkirjastatud liikmeavalduse. Olen nõus järgima Eesti Koolipsühholoogide Ühingu põhikirja ja eetikakoodeksit.

  Nimi

  Isikukood

  E-mail

  Kontakttelefon

  Koopia erialast kõrgharidust tõendavast dokumendist (sisesta fail, lubatud pdf, zip, png, jpg)

  Minu digiallkirjaga avaldus (sisesta fail, lubatud digiallkirjaga failid)

  Annan nõusoleku oma töökoha ja e-posti aadressi avaldamiseks EKPÜ kodulehel