Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Liikmemaksu tasumise kord

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu (EKPÜ) liikmemaksude tasumise kord alates 01.01.2020

Kinnitatud EKPÜ üldkoosolekul 26.08.2019

 1. EKPÜ (edaspidi „ühing“) liige on  kohustatud tasuma liikmemaksu.
 2. Liikmemaksu suurus on alates 2020. aastast 30.-  eurot aastas.
 3. Liikmemaksu iga-aastaseks tasumise tähtajaks on 31. märts.
 4. Liikmemaksust on vabastatud ühingu juhatuse liikmed juhatuse koosseisus olemise ajal, endised juhatuse esimehed, kes on ametis olnud vähemalt 3 aastat ning ühingu auliikmed.
 5. Liikmemaksu tasumata jätmisel kaks aastat järjest arvatakse liige ühingust juhatuse otsusega välja.
 6. Ühingust lahkunud ja väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei tagastata.
 7. Liikmemaksu tasumata jätmise tõttu ühingust väljaarvatud liige võib astuda uuesti ühingu liikmeks, kui eelnev võlg on tasutud.

 

 

 

Liikmemaksude tasumise kord 01.01.2017 – 31.12.2019

Kinnitatud EKPÜ üldkoosolekul 07.04.2016

 1. EKPÜ (edaspidi „ühing“) liige on  kohustatud tasuma liikmemaksu.
 2. Liikmemaksu suurus on alates 2017. a 20,00  EUR aastas.
 3. Liikmemaksu iga-aastaseks tasumise tähtajaks on 31. märts.
 4. Ühingu liikmeks astumise esimesel kalendriaastal on esmakordne ühingu liige liikmemaksust vabastatud.
 5. Liikmemaksust on vabastatud ühingu juhatuse liikmed juhatuse koosseisus olemise ajal, endised juhatuse esimehed, kes on ametis olnud vähemalt 3 aastat ning ühingu auliikmed.
 6. Liikmemaksu tasumata jätmisel kaks aastat järjest arvatakse liige ühingust juhatuse otsusega välja.
 7. Ühingust lahkunud ja väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei tagastata.
 8. Liikmemaksu tasumata jätmise tõttu ühingust väljaarvatud liige võib astuda uuesti ühingu liikmeks, kui eelnev võlg on tasutud.