Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Eesmärgid

Koostatakse ja katsetatakse arvutipõhiselt grupis ja individuaalselt suuliselt läbiviidavate hindamisvahendite komplekti, millega saavad psühholoogid õpilaste psüühilisi protsesse hinnata ja riskilaste arengut toetada. Lähtutakse TLÜ uurimisrühma varasemate tööde raames koostatud hindamisvahenditest ja kogutud andmetest, kohandades olemasolevaid ja vajadusel luues uusi teste. Valmivad testide manuaalid ja klassipõhised normid. Koolitatakse Rajaleidja keskuste erispetsialiste laste arengu hindamise spetsiifikas ning psühholooge teste kasutama.

Information in English