Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Tegevused

 • Projekti ettevalmistavad tegevused
 • Testipaketi ja testide läbiviimise juhendmaterjalide koostamine
 • Testikeskkonna arendamine
 • Testikeskkonna arendamise ja testimise toetamine
 • Pressiteade (Teavitusplaan)
 • Veebileht (Teavitusplaan)
 • Testikomplekti juhendmaterjalide koostamine ja paljundamine. Pabertestide paljundamine.
 • Koolitus testijatele (andmekogujatele).
 • Kokkulepete sõlmimine SA Innove Rajaleidja keskuste psühholoogidega ja EKPÜ vabatahtlikega.
 • Kokkulepete sõlmimine koolidega.
 • Testimine (andmete kogumine)
 • Testijate toetamine
 • Seminarid testijatele
 • Individuaalselt kogutud andmete sisestamine
 • Akadeemiliste testide koostamine
 • Akadeemiliste testide läbiviimine, hinnete kogumine
 • Andmefailide korrastamine, andmeanalüüsid, normide koostamine
 • Testimanuaali koostamine
 • Koolitus erinevatele spetsialistidele
 • Koolitused psühholoogidele
 • Ajaleheartikkel (Teavitusplaan)
 • Manuaali retsenseerimine
 • Manuaali keeleline redigeerimine
 • Manuaali kirjastamine
 • Lõpukonverents (teavitusplaan)
 • Lõpparuande koostamine