Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Teostajad

Tallinna Ülikooli (TLÜ) teadurite meeskond ja TLÜ koolipsühholoogia professor Eve Kikas projekti juhina

Eesti Koolipsühholoogide Ühing (EKPÜ) liikmed-vabatahtlikud ja EKPÜ juhatuse esimees Triin Kahre projekti koordineerijana

Rajaleidja keskuste psühholoogid ja Anu Pärn SA Innove-st nende koordineerijana

Kontaktid:

Triin Kahre – Eesti Koolipsühholoogide Ühing – juhatuse esimees – triin.kahre@gmail.com
Anu Pärn – SA Innove Psühholoogia – peaspetsialist – anu.parn@innove.ee
Eve Kikas – Tallinna Ülikool – projektijuht – eve.kikas@tlu.ee
Liisi Ausmees – Tallinna Ülikool – projekti assistent – liisi.ausmees@tlu.ee

 

Information in English