Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse veebipõhised kursused sotsiaalvaldkonnas 6. oktoobrist – 15. detsembrini 2014

Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus teavitab heast võimalusest enda teadmisi täiendada e-kursustel.

 

Grupinõustamine on nõustamise vorm, kus lisaks individuaalse teadlikkuse kasvule saab õppida ka teiste grupiliikmete kogemusest. Grupinõustamise kõige olulisem erinevus individuaalsest nõustamisest seisnebki teistes inimestes. Grupp on nagu väike mudel maailmast ja suhetest, kus on võimalik ennast analüüsida suhtes oma keskkonnaga ja uusi käitumismustreid luua ning katsetada. E- kursus annab ülevaate grupinõustamise peamistest põhimõtetest ning rakendusvaldkondadest.
Kursus on mõeldud abistavate elukutsete esindajatele ja kõikidele huvilistele grupitöö aluste õppimiseks või teadmiste värskendamiseks.

Täpsem info ja registreerumine klikkides kursuse pealkirjal.

Grupinõustamine I (e-kursus), 6. oktoober – 15. detsember

 

Suitsiid on kõige äärmuslikum enesehävituslik käitumine, selle mõju on kaugeleulatuv ning olemus kompleksne. Ühe inimese enesetapp mõjutab otseselt lähedasi, kaudselt kogukonda ja laiemat ühiskonda. Inimeste toimetuleku parendamisele suunatud erialade esindajate jaoks on oluline osata ära tunda suitsidaalset inimest ning hinnata suitsiidiriski sügavust. Käesolev kursus ongi rõhuasetusega suitsidaalsele käitumisele ning suitsiidiriski hindamisele. Suitsidaalse käitumise kujunemise tausta mõistmiseks käsitletakse e-kursusel erinevaid suitsiidi riskitegureid ning ajalugu.

Täpsem info ja registreerumine klikkides kursuse pealkirjal.

Sissejuhatus suitsidoloogiasse (e-kursus), 6. oktoober – 15. detsember

 

Esta Pilt

täienduskoolituse programmijuht

Elukestva õppe keskus

Tartu Ülikool

tel 737 5560

www.ut.ee/koolitus