Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas oktoobrist 2014 kuni jaanuarini 2015

Algab pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas

 

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.

 

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud…)

 

Toimumise koht: Tallinn Sõpruse pst 151 Raseduskriisikeskuse ruumides

 

Koolituse maht: 70 h auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.

 

Toimumise aeg: oktoober 2014 kuni jaanuar 2015 järgmistel kuupäevadel: 25-26.sept; 23-24.okt; 20-21.nov; 18-19.dets; 29-30.jaan

Koolituse maksumus: 395 EUR

Koolituse teemad:

1. Sissejuhatus. Terve perekonna mõiste. Perekond kui süsteem.

2. Süsteemiteooria

3. Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsiooni patoloogia

4. Perekonna struktuur (S. Minuchini teooria)

a. allsüsteemid

b. piirid

c. kolmnurgad

Perekonna struktuuri häired

5. Perekonnas toimuvad protsessid

6. Perekonna arengufaasid, arengukriisid

a. lähedus – kaugus

b. stabiilsus – muutus

c. segunemine – haraliolek

a. lahutus

b. kordusabielu

7. Emotsionaalsed protsessid perekonnas (M.Boweni järgi)

8. Perekonnas toimiv kiindumussuhete süsteem jakiindumussuhete häired (J. Bowlby järgi)

9. Perenõustamise struktuur ja kohtumise ülesehitus, võimalikud sekkumised

10. Milaano lähenemine peretöös

a. hüpoteesi püstitamine

b. intervjueerimise tehnika

c. tsirkulaared küsimused

11. Pereteraapia koht Eestis teiste psühhoteraapia suundade seas. Kuidas saada pereterapeudiks.

12. Lõputöö – ühe perekonna analüüs.

 

Sissejuhatava koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida 2015 jaanuaris algavale pereteraapia 3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.

 

Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, MTÜ Pereteraapia Instituut pereterapeudid Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

 

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja rekvisiidid) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 20.septembriks

 

Lisainfo telefonil 5134977 Sirje Agan; 56456013 Siiri Tõniste