Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Lapse heaolu ja vaimse tervise hindamine

Projekti „Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise toetamiseks“ raames on valminud lõppraport: „Lapse heaolu ja vaimse tervise hindamisvahendite kaardistamine. Rakenduskava standardiseeritud hindamisvahendite kohandamiseks Eesti praktikale.”

Raport annab ülevaate praegu Eestis kasutusel olevate hindamisvahendite kaardistamisest,  rahvusvaheliste standardiseeritud hindamisvahendite valikust ning tõenduspõhise hindamise võimalustest; sisaldades ka näidet, kuidas kohandada ja valideerida standardiseeritud hindamisvahendit. Hindamisvahendite lõppraport on valminud Norra toetusel. Töö teostajaks on OÜ Kognitiivse ja käitumisteraapia Keskus.

Projekti raames on valminud AS PricewaterhouseCoopers Advisors teostusel alusanalüüs, mis annab ülevaate hetkeolukorrast lastele  ja peredele osutatavatest teenustest, teenuste korraldusest ja kättesaadavusest. Lisaks teostati võrdlus erinevatest praktikatest 3 välisriigi näitel ning pakutakse välja poliitikasoovitused integreeritud teenuste süsteemi loomiseks.