Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

HEV-teemalised koolituspakkumised OÜ Kersti Võlu Koolituskeskuselt

Kersti Võlu Koolituskeskus kutsub Teid osalema koolitustel:

08.05.15 HEV õpilane üldhariduskoolis. Käitumisravi ja käitumise tugikava koostamine.

Kuupäev: 08.05.2015
Toimumisaeg: 10:00-15:00
Toimumiskoht: Lai tn 5, Tallinn (St Olav Hotel)
Maht: 6 ak.t
Maksumus: 81 EUR k/m-ga

15.05.2015 Õpetajate eneseanalüüs.

Õppekeel: eesti keel
Toimumiskoht: Lai 5, Tallinn
Maksumus: 96,00 EUR, k/m-ga

 

Lisaks, Kersti Võlu Koolituskeskusest on võimalik tellida üle-Eesti sisekoolitusena oma asutuse meeskonnale alljärgnevaid eesti- ja venekeelseid HEV-koolitusi:

“HEV õpilane tavakoolis”
– tugisüsteemid, toetava õpetamise võimalused, individuaalne õppekava, seadusandlus ja dokumentatsioon

“Õpilase individuaalsuse toetamine. Õpiabisüsteem ja IÕK koostamine.”
– HEV lapsed tavakoolis – esinemissagedus, õpiedukus, IQ, hariduslike erivajaduste märkamine ja sekkumine. Õpiabi osutamine ja õpiabi sisu. Tugisüsteemid. IÕK.

“Tugisüsteemid ja toetav õpe hariduslike erivajadustega õpilastele”
 õpilase toetamine koolis, õpiabi osutamine, tugisüsteemid ja võrgustikutöö, erinevatel meeltel põhinev õppimine, koosõppimise vormid, õpetaja põhiroll HEV laste õpetamisel.

“Eripedagoogilised töövõtted õpetaja töös”
– olukorra hindamine ja probleemi märkamine, õpitaseme määramine, individuaalne arengukava, praktilised nõuanded

“Käitumisravi hariduslike erivajadustega õpilastele”
– õpilaste hälbiv käitumine koolis ja klassis, tegelemine üksikõpilastega klassis, käitumiskorra kujundamine, sekkumisviisid, erinevate tasemete sekkumised, õpetaja roll erivajadustega laste õpetamisel.

Koolituse sisu on võimalik korrigeerida ja täiendada vastavalt Teie soovidele ning vajadustele.

Ühe koolituse maht: 6-8 ak.tundi

Hinnapäringus märkida soovitav teema, osalejate arv, soovitav toimumiskoht ning -aeg.
Hind sõltub osalejate arvust ning sihtkohast.
NB! Koolitust on võimalik tellida ka väljasõiduga erinevatesse sihtkohtadesse.
Väljasõitude ja ekskursioonide korraldamiseks on Kersti Võlu Koolituskeskusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevusluba reisiteenuste osutajana nr TRE000656

Tellimine ja informatsioon:

tel  33 52 707 ; 53 475 016 (eesti keeles)
tel  33 52 137 ;  555 83 410 (vene keeles)
E-post: info@kvkoolitus.ee

SISEKOOLITUSED HARIDUSASUTUSTELE