Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogide Ühing valis oma auliikmeks Liina Kersna: panustame koos sellesse, et Eesti laps oleks õnnelik

Eesti Koolipsühholoogide Ühing valis virtuaalsel üldkogul oma ühingu teiseks auliikmeks Riigikogu liikme Liina Kersna, kelle julged sõnavõtud ja ettepanekud on aidanud koolipsühholoogide tööd ühiskonnas enam väärtustada ja nähtavaks teha.

„Liina Kersna on pööranud mitme aasta vältel korduvalt avalikkuse tähelepanu koolipsühholoogide tööle ja toetanud sellega koolipsühholoogia valdkonna arengut. Liina on rääkinud koolipsühholoogide vajalikkusest, teinud ettepanekuid rahastada koolipsühholoogide kutseaastat ning koostöös temaga sai koolipsühholoogide palk seotud õpetajate palgaga,“ ütleb Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu. „Me oleme tundnud ja ka reaalselt näinud, et Liina seisab Riigikogus seadusandja tasandil koolipsühholoogide ja teiste tugispetsialistide eest ning panustab koos meiega sellesse, et Eesti koolilaps oleks õnnelik,“ lisab Maikalu.

„Ma olen südamepõhjani liigutatud ja tänulik,“ ütleb Riigikogu liige Liina Kersna. „Meil ei ole üldiselt kombeks poliitikuid tehtud töö eest tänada. Seda enam olen ma tänulik nii auväärse tunnustuse eest,“ lisab Kersna. „Astrid Lindgren on öelnud, et mitte ükski teine mure ei riiva teda nii valusalt kui see, mis puudutab ka lapsi. Tunnen temaga selget hingesugulust,“ tunnistab vastne Koolipsühholoogide Ühingu auliige. “Ja see meid tõenäoliselt koolipsühholoogidega seobki – soov toetada iga lapse arengut, et temast kasvaks õnnelik, tasakaalukas, hooliv ja vastutustundlik inimene. Hindan ja toetan väga koolipsühholoogide tööd selles valdkonnas,” sõnab Kersna.

Koolipsühholoogide Ühingu esimene auliige on Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor Eve Kikas, kes uurib koolihariduse mõju mõtlemise arengule ning laste võimekuse ja motivatsiooni seoseid nende teadmiste ja oskustega.

Eesti Koolipsühholoogide Ühingul on 218 liiget. Ühingu tegevuse eesmärkideks on kaasa aidata psühholoogia-alaste põhimõtete rakendamisele ja laste psüühilise heaolu tagamisele ning seista koolipsühholoogide kutse väärtustamise, nende õiguste ja huvide eest.