Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Tugispetsialistide töötasu eriolukorras

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu poole on pöördunud mõned koolipsühholoogid, kes on öelnud, et nende töötasu soovitakse praeguses eriolukorras ajutiselt vähendada. Haridusministeeriumi vastav juhend sätestab selgelt, et SEE EI OLE LUBATUD.

“Eriolukord ei ole tühistanud kooli ja selle pidaja kohustust vajalike teenuste tagamisel  (vt soovitusi HEV õpilaste õppe korraldamiseks). Tugispetsialistide töötasu vähendamine ei ole põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse kohaselt lubatav. Seadus sätestab, et riigieelarvest antakse tegevuskulutoetust tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks ning tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks juhul, kui tugispetsialistidele tagatakse õpetajatele kehtestatud töötasu alammääraga samaväärne töötasu.”

https://www.hm.ee/et/tegevused/haridus-ja-noortevaldkond-eriolukorras/juhised-ja-materjalid-kohalikele-omavalitsustele

Koolipsühholoogid jätkavad eriolukorras oma nõustamisi ja konsultatsioone veebi vahendusel, lisaks on koolipsühholoogil palju muid tööülesandeid, mis on kirjeldatud ametijuhendis, kutsestandardis ja vastavas määruses. Koolipsühholoog on paljude inimeste jaoks esimene kättesaadav vaimse tervise spetsialist ning praeguses pingelises eriolukorras on koolipsühholoogil võtmeroll koolipere nõustamisel kriisiga toimetulekul.