Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogide kutseaasta 2022-2023

Lähtudes EuroPsy nõuetest ja koolipsühholoogi kutsestandardist on see mõeldud kutse taotlemiseks vajalike kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist (sealjuures ei ole oluline, kui kaua sa töötanud oled).

Kutseaasta jooksul saab töötada kogenud koolipsühholoogi juhendamisel ja osaleda erialases enesetäiendamises, et omandada kutse taotlemiseks vajalikud kompetentsid. Kutseaasta maht on kokku 1560 akadeemilist tundi (60 EAP) kestvusega 12 kuud alates 1. septembrist 2022 kuni 31. augustini 2023. Kutseaasta jooksulläbib praktikant valikuliselt kursuseid 18 kuni 24 EAP mahus. Kutseaasta kursused (sh motiveeriv intervjueerimine, lahenduskeskne lühiteraapia jm) ja töö juhendamine on valituks osutunud kandidaatidele õppemaksuta.

Kandideerimiseksesitage avaldus, motivatsioonikiri (milles tuleb ära näidata valmisolek läbida kutseaasta täies mahus, erialase enesetäiendamise vajadus (nt kursused, mida soovite läbida) ja eelistatud juhendaja), väljavõte magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga ning CV (milles tuleb lisaks ära näidata koolipsühholoogiat puudutavate õppeainete läbimine 12 EAP eest ning haridusasutus, kus töötate ja koormus) hiljemalt 23. augustil 2022 e-mailile astra.schults@tlu.ee.

Kutseaasta komisjon (koosseisus Astra Schults TLÜ, Ada Urm TÜ ja Kristi Feldman EKPÜ) koos kutseaasta juhendajatega valib kandidaatide hulgast pingerea alusel praktikandid hiljemalt 26. augustiks 2022. a.

Infot võib levitada võimalikele huvilistele. Osasid kutseaasta kursuseid pakume täiendõppes ka tasuliselt teistele. Info kursuste kohta ilmub TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi kodulehele täiendusõppe alla.

Kutseaasta infotund on järelevaadatav järgnevalt lingilt:https://us02web.zoom.us/rec/share/a580nrsYUEeLfePLpxIaJuhWqetZIImG3qbyV6ynvU0Wc27d6SwIpbp8fwhkca1u.bB5tc0l5ipDgOg1Z

Sisenemiseks passcode: %8weTNDB

Kutseaastat korraldavad Tallinna Ülikool koostöös Tartu Ülikooliga. Kutseaastat rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Olete oodatud osalema!

Täiendav info:Astra Schults
TLÜ koolipsühholoogia kutseaasta  projektijuht
aschults@tlu.eeKatrin Soidra-Zujev
TLÜ täiendusõppe koolitusjuht
katrin.soidra-zujev@tlu.ee
+372 56 473 623