Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogi kutsete (tase 7 ja tase 8) andmine 2022. a

Eesti Psühholoogide Liit psühholoogia kutseala kutsete andjana kuulutab välja 
KOOLIPSÜHHOLOOGI KUTSETE (tase 7 ja tase 8) ANDMISE 

Kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2022. a. Dokumendid palume saata elektrooniliselt kutsekomisjoni esimehe Astra Schultsi nimele astra.schults@tlu.ee

Kutset taotlema on oodatud kõik haridusasutustes töötavad psühholoogiaalase magistrikraadiga spetsialistid, kes vastavad kutse taotlemise eeltingimustele (vt Koolipsühholoogi kutsete kutse andmise kord).  


Kutse taotlemiseks või taastõendamiseks esitatakse kutsekomisjonile vormikohased dokumendid (vt Vorm kutse taotlejale tase 7 ja Vorm kutse taotlejale tase 8): 

 1. Kutse taotlemise avaldus (koos lisatud dokumentidega); 
 2. Erialane Curriculum Vitae
 3. Tööandja allkirjastatud vormikohane tõend; 
 4. Juhtumianalüüs (vt täpsemalt Hindamisstandard koolipsühholoog tase 7 või Hindamisstandard koolipsühholoog tase 8); 
 5. Vormikohane allkirjastatud eetikavanne; 
 6. Vormikohane allkirjastatud luba avaldada info väljastatud kutse kohta kutseregistri lehel; 
 7. Maksekorraldusvõi muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (kutse esmase taotlemise tasu on 185 eurot ja kutse taastõendamise tasu on 75 eurot, mis tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr EE171010220092554017 SEB Pangas). 

  Palun koondage kõik esitatavad dokumendid ühte digitaalselt allkirjastatud ümbrikku. Palun esitage ainult need dokumendid, mis on tarvilikud kutse taotlemiseks või taastõendamiseks.  

   
  Kutsekomisjon teeb otsuse hindamisele lubamise kohta 14. oktoobril 2022. a. 

   
  Kutse esmane taotlemine viiakse läbi kahes etapis. Esimeses etapis (kuni 01.12.2022) hindab hindamiskomisjon taotleja kompetentse esitatud dokumentide alusel. Teises etapis (kuni 16.12.2022) hindab hindamiskomisjon kompetentse intervjuu alusel. Kutse taastõendamine toimub reeglina dokumentide alusel (intervjuu ainult täiendava hindamisvajaduse korral).  

   
  Kutse taotlemisega seotud dokumendid on ära toodud nii EPL-i kui ka EKPÜ koduleheküljel. Teavet Kutseseaduse ning kutsesüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljelt. 

   
  Infot saab kutsekomisjoni esimehelt  Astra Schultsilt aadressil astra.schults@tlu.ee