Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kutseaastal osalenud koolipsühholoogid said lõputunnistuse

24. augustil said lõputunnistuse kümme kutseaastal osalenud koolipsühholoogi.

Koolipsühholoogi kutseaasta on mõeldud kutse taotlemiseks vajalike kutseoskuste praktiseerimiseks magistrikraadi omavatele töötavatele koolipsühholoogidele.

Kutseaasta jooksul saab töötada kogenud koolipsühholoogi juhendamisel ja osaleda erialases enesetäiendamises, et omandada koolipsühholoogi kutse taotlemiseks vajalikud kompetentsid. Kutseaasta maht on kokku 1560 akadeemilist tundi (60 EAP) kestvusega 12 kuud. Kutseaasta jooksul läbitakse valikuliselt kursuseid 18 kuni 24 EAP mahus. Kutseaasta kursused (sh motiveeriv intervjueerimine, lahenduskeskne lühiteraapia jm) ja töö juhendamine on osalejatele tasuta. Koolipsühholoogide kutseaastat rahastatakse riigi eelarvest ja kutseaasta tegevusi korraldab Tallinna Ülikool.

Uus kutseaasta alustab 1. septembril.


Fotol kutsaasta lõpetajad ja nende juhendajad
(Foto: Katrin Soidra-Zujev)