Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Lisavastuvõtt koolipsühholoogia magistrantuuri!

Tallinna Ülikool kuulutab välja lisavastuvõtu koolipsühholoogia suuna magistrantuuri. Dokumente saab esitada SAISi kaudu 4.-9. augustil, kirjalik test (arutlusülesanne etteantud psühholoogia valdkonna teksti kohta) ja intervjuu toimuvad eeldatavalt 10. augustil.

Kes ja miks võiksid magistrantuuri tulla? Ootame bakalaureusekraadiga psühholooge, kes plaanivad minna kooli või mujale haridusasutusse tööle või kes seal juba töötavad. Kutsenõudeks on magistrikraad – kellel ei ole, võikski kohe alustada! Viimastel aastatel on magistrantuuris edukalt õppinud juba koolis töötavad psühholoogid, mis näitab, et tööd ja õpinguid on võimalik ühitada.

Magistrantuuri kursuste läbimisel saab edasi õppida kutseaastal. Õpingud annavad võimaluse taotleda koolipsühholoogi kutset. Õpingute raames antakse litsents mõtlemise ja mälu klassitestide asutamiseks. Valikainena saab osaleda koolipsühholoogide arvutipõhise hindamisvahendi koolitusel ja läbimisel saada litsents testi kasutamiseks.

Sissesaamisel tuleb esitada ka esialgne magistriprojekt, mille on juhendaja heaks kiitnud. Kellel hetkel juhendajat ja projekti pole, kuid soov magistratuuri tulla olemas, võtke ühendust kas Astra Schultsi (aschults@tlu.ee) või Eve Kikasega (ekikas@tlu.ee).