Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kokkuvõte 2015a põhitulemustest

Võime uhkusega tõdeda, et praeguseks hetkeks on eelmisel aastal loodud arvutitestimise keskkond valmis. Keskkonda on üles laetud nii akadeemilised kui ka kognitiivsed testid 2.-9.klassile. Tulevikus peaksid testi litsentsi omavad psühholoogid saama teste arvutis läbi viia ja ka arvutipõhiselt tulemusi analüüsida. Kogu eelmise aasta jooksul said projektis osalevad psühholoogid Tallinna Ülikooli teadurite toel testikeskkonna kasutamist praktiseerida.

Praeguseks on selgunud, et kokku testiti 8827 last. Uurimuses osales kokku 91 kooli erinevatest Eesti piirkondadest. Siin arvutitesti täitnud laste arv klasside lõikes:

uudise_pilt
Selge on, et ühtki testi ei saa hakata kasutama ilma selleks vajaliku väljaõppeta. Seega planeerisime projekti raames koolitused kõigile osalenud psühholoogidele.

Oktoobris toimus esimene testikoolitus nendele psühholoogidele, kes hakkavad tulevikus testikomplekti kasutama. Koolitusel osales 40 psühholoogi. Järgmised koolitused on planeeritud 2016 aastal.

Novembris tegi SA Innove esindaja Anu Pärn testiprojekti tutvustuse Valgamaa Rajaleidja konverentsil. Lühidalt räägiti testiprojekti taustaloost, eesmärkidest ning senistest tulemustest.

Detsembris toimus ühisseminar psühholoogidele ja teistele Innove Rajaleidja keskuste tugispetsialistidele, kus arutleti koolipsühholoogi rolli ja temale seatud ootuste üle. Rõõm oli tõdeda, et psühholoog on meeskonnas väga hinnatud, kuid samas ka väga ülekoormatud spetsialist. Muret teeb heade spetsialistide nappus, mis veelgi enam tähendab, et oma ressurssi tuleb osata efektiivselt kasutada. Päeva märksõnaks oli süsteemne lähenemine lapse arengu toetamisel, mis teisisõnu tähendab oskust ja tahet töötada keskkonnaga (s.h. kool ja kodu) lapse ümber, mis on tunduvalt tõhusam, kui vaid lapsega tegelemine. Põhjalikumalt räägiti hindamisest ning sellega seotud eetilistest põhimõtetest ning tutvustati ka teste, mis antud projekti raames väljatöötatud.

Praeguseks hetkeks on projekti raames kogutud laste andmed arvutikeskkonda sisestatud ning andmefailid korrastatud. Hetkel käib kõigi klasside tulemuste analüüsimine ning normide koostamine. Samuti käib töö testimanuaali koostamisega.