Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Projekti lõppfaas

Vahemikus jaanuar-aprill 2016 toimus koolipsühholoogidele 3 testikoolitust. Koolituste eesmärgiks oli anda psühholoogidele parem ettevalmistus testide läbiviimiseks ning tulemuste tõlgendamiseks. Kõik osalejad said lahendada mitmeid juhtumeid ning vajadusel ka individuaalselt konsulteerida ülikooli teadlaste meeskonnaga.

 
Lisaks valmis testimanuaal ehk käsiraamat, mis sisaldab ülevaadet psüühilistest protsessidest ning testimise olulistest aspektidest. Lisatud on üksikasjalikud juhised kõikide testide läbiviimiseks, tulemuste skoorimiseks ning tõlgendamiseks. Samuti normid kõikide vanusegruppide lõikes, kokku ligi 9000 lapselt.