Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Projekti lõpukonverents

28.aprillil toimus Tallinna Ülikoolis projekti konverents, kus osales 96 inimest. Kohal olid nii koolipsühholoogid, Rajaleidja keskuse juhid, logopeedid, eripedagoogid, karjäärispetsialistid jt. projektist huvitatud inimesed. Päeva esimeses poolest keskenduti projekti sisulistele teemadele. Avaettekande tegi Aleksander Pulver Tallinna Ülikoolist rääkides omaduste mõõtmisest ning mõõtmise omadustest. Eve Kikas projektijuhina rääkis lähemalt sellest, mis projekti kahe aasta vältel toimunud on ning tutvustas valminud teste. Järvamaa Rajaleida keskuse psühholoog Marie Maarend kõneles praktikuna, milles tema valminud testide kasutegurit näeb ning millist rolli antud töövahend koolipsühholoog töös täidab.

 
Päeva teises pooles said sõna koolipsühholoogide jaoks olulised partnerid. Margit Timakov Õpetajate Liidust rääkis sellest, kuidas õpetaja koolipsühholoogi rolli näeb ning millist tuge saab koolipsühholoog õpetajale pakkuda. Õpetajate sõnumid koolipsühholoogidele olid väga positiivsed – OLEME PARTNERID! – suhtleme, arutame, arvestame teineteisega; ÄRA LÄBI PÕLE! – hoia ennast, puhka, julge minna korraks jalutama; PALJUNE! – SINU sarnaseid on meil veel ja veel vaja. Anne Kleinberg Tallinna Lastehaigla Psühhiaatrikliiniku juhatajana kõneles sellest, millega tegeldakse Laste Vaimse Tervise keskuses ning millised on lastepsühhiaatri ootused koolipsühholoogile. Tiina Tõemets Sotsiaalministeeriumist tutvustas integreeritud teenuste kontseptsiooni laste vaimse tervise toetamiseks, milles on oluline koht ka koolipsühholoogil. Konverentsi viimane esineja oli SA Innove juhatuse liige Robert Lippin, kes keskendus Rajaleidja keskuste rollile hariduses.

 

Päev lõppes pidulikuma osaga, mil testi kasutuslitsentsi said 37 psühholoogi.