Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Algas testiprojekti II etapp – andmete ja tulemuste analüüsimine

Vastavalt projekti ajakavale koguti 2014/2015 õppeaasta jooksul hindamisvahendite komplekti koostamiseks vajalikud andmed.  Andmete kogumisel osalesid EKPÜ ja INNOVE Rajaleidjate keskuste psühholoogid. Iga last testiti kaks korda – aasta keskel hinnati kognitiivseid protsesse ja motivatsiooni, õppeaasta lõpus aga akadeemilisi tulemusi. Ideaalvariandina lootsime saada iga klassi kohta andmeid 1000 lapselt, miinimumvariandina aga 750. Praeguseks on tulemused teada – igal klassitasemel on andmed vähemalt 900 lapselt. Suure töö tegid ka õpetajad, kes hindasid õpilaste klassikätumist. Esimese klassi lapsi intervjueeriti ning testiti kirjalikult paberil klassis, vanemate klasside õpilased täitsid teste arvutis. Akadeemilise testi õhe osa täistid kõik õpilased arvutis.

Praegu käib põhitöö Tallinna Ülikoolis. Käimas on andmefailide korrastamine, teostatakse ka esmaseid analüüse. Juba kevadel alustati manuaali koostamisega, sellega jätkatakse sügisel. Samuti valmistatakse ette koolitusi, mis toimuvad nii psühholoogidele kui teistele INNOVE Rajaledija keskuste spetsialistidele.