Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Viljandi vald

Viljandi vald otsib koolipsühholoogi.

Tööülesanded

Koolipsühholoogi töö eesmärk on laste arengu toetamine valla haridusasutustes koostöös lapsevanemate ja omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Koolipsühholoogi peamised ülesanded on:
1) lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ja lahenduste leidmine koostöös lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistidega
2) lapse toetamine ja nõustamine isikliku elu ja õppetööga seotud murede lahendamisel ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul
3) lapsevanemate nõustamine lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes
4) õpetajate ja haridusasutuse juhtkonna nõustamine ja toetamine lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aidates ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist

Nõuded kandidaadile

 • Haridustase: magister (psühholoogia)
 • Keeleoskus
  eesti keel – nõutud C1 – väga hea C1 – väga hea
 • Juhiload: B
 • Arvutioskus: kesktase
 • Ootused kandidaadile
  1) erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
  2) valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
  3) eesti keele oskus kõrgtasemel;
  4) riiklike andmebaaside, tööks vajalike arvutiprogrammide ja kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
  5) hea suhtlemis-ja koostööoskus, pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime, empaatiavõime

Omalt poolt pakume

1) abi ja tuge sisseelamisel
2) sõbralikku ja toetavat meeskonda
3) erialase täiendamise ja arenemise võimalust
4) paindlikkust töökorralduses
5) puhkust 56 kalendripäeva ja 5 tasustatud tervisepäeva
6) tervisekulude osalist hüvitamist

Töökoha andmed

 • Töökoha asukoht: Viljandi maakond, Viljandi linn, Kauba tn 12
 • Töösuhte kestus: Tähtajatu

Kandideerimise info

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: 1) elulookirjeldus; 2) haridust tõendava dokumendi koopia. Kandideerimise dokumendid saata märgusõnaga „Koolipsühholoog“ elektrooniliselt aadressile kandideerimine@viljandivald.ee.
Lisateave: Rein Schihalejev, telefon 5330 0195 või kandideerimine@viljandivald.ee