Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Mustvee valla haridusasutused

Mustvee vald otsib valla haridusasutustesse psühholoogi.

Tööülesanded

Mustvee valla koolipsühholoog hindab lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi); kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates teisi spetsialiste; nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel; aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist; toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; osaleb kooli arendustegevustes ja piirkondlikus võrgustikutöös; teeb nõustamiskokkuvõtteid ja täidab aruandevorme.

Nõuded kandidaadile

 • Haridustase: magister
 • Keeleoskus
  eesti keel – nõutud C1 – väga hea C1 – väga hea
  vene keel – soovituslik B2 – hea B2 – hea
 • Juhiload: B
 • Arvutioskus: kesktase
 • Muud nõuded: Erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse. Olulised isikuomadused on sallivus, empaatia, positiivsus, paindlikkus, loovus, kohanemis- ja analüüsivõime, vastutustundlikkus, järjekindlus, pingetaluvus ning tasakaalukus, avatus uuendustele. Vajalik on hea vene keele oskus suhtlustasandil ja valmisolek pakkuda vajadusel teenust ka täiskasvanutele.

Omalt poolt pakume

56 kalendripäeva põhipuhkust; ajalooliselt, looduslikult ja kultuuriliselt mitmekesist elukeskkonda; arengut toetavat kogukonda.

Töökoha andmed

 • Töökoha asukoht: Jõgeva maakond, Mustvee vald
 • Tööle asumise aeg: 22.08.2023

Kandideerimise info

Oodatud on ka ülikooliõpinguid lõpetavad kandidaadid.

 • Kandideerimise tähtaeg: 03.08.2023
 • Vajalikud dokumendid: motivatsioonikiri, CV, muu (palun saada oma CV ja motivatsioonikiri info@mustvee.ee märksõnaga “koolipsühholoog”)
 • Kontakt: Haridusspetsialist, +372 5328 5763, e-post: gaile.vask@mustvee.ee