Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

VAIMSE TERVISE PÄEV „Kas terve keha tagab terve vaimu?“

Tartu Ülikool korraldab Tallinna esinduses VAIMSE TERVISE PÄEVA

Aeg: 10. aprill kell 13.00–16.00

Koht: Tartu Ülikooli Tallinna esindus, Teatri väljak 3–203

Sihtrühm: sotsiaaltöötajad, perearstid, terapeudid, pedagoogid, psühholoogid, tervisesportlased, huvilised

Eesmärk:  Vaimse tervise päevaga soovitakse panna osalejaid kaasa mõtlema treeningute ja toitumise seostest vaimse tervisega. Püüame leida vastuseid küsimustele, miks inimesed kipuvad end üle treenima, mis võib põhjustada toitumisel liigset enesekontrolli, millised on perearstide hinnangud ja kogemused  ning milliste uuringutega hoolitseb riik inimeste tervise eest.

13.00–13.20 Füüsilise ja vaimse tervise seosed: häirete koosesinemine – Ruth Kalda, Tartu Ülikooli peremeditsiini professor
13.20–13.55 Sport ja vaimne tervis: tippsportlase ja spordiharrastaja perspektiivid – Aave Hannus, Tartu Ülikooli spordipsühholoogia teadur
13.55–14.30 Peamised psühholoogilised söömiskäitumise regulatsioonimehhanismid – Uku Vainik, Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia laborant
14.30–15.00 Kohvipaus
15.00–16.00 Arutelu. Osalevad: Ruth Kalda, Aave Hannus, Uku Vainik ja Tervise Arengu Instituudi tervise arendamise vanemspetsialist Karin Streimann

Seminari juhib Ruth Kalda

Täpsem info esinejate kohta aadressil http://www.ut.ee/et/taiendusope/vaimse-tervise-paev-kas-terve-keha-tagab-terve-vaimu

Registreerimine VAIMSE TERVISE PÄEVA aadressil http://moodle.ut.ee/ht_reg_form/index.php/form/view/1251