Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Eesti Psühhoanalüütiline Selts – psühhoterapeutide koolitus

Eesti Psühhoanalüütilise Seltsi Koolituskeskus korraldab järjekordse psühhoanalüütiliste psühhoterapeutide koolituse mis algab sügisel 2014. aasta sügisel.

Koolituse õppeprogramm vastab EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, www.efpp.org/ ) nõuetele.

Koolitust on aktsepteerinud ka Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Psühholoogide Liit (EPL) ning Kliinilise Psühholoogia Kutsekomisjon.

Koolituskeskusel on koolitusluba (nr 6823HTM)

 

Sisu: Psühhoanalüütiliste terapeutide erialateadmiste ja kutseoskuste koolitus.

 

Kursusele vastuvõtu eeldused:

1) akadeemiline kõrgharidus psühhiaatrias või psühholoogias (magistri kraad psühholoogias või selle taotlemise protsessis olemine ning kliinilise psühholoogi kutse olemasolu või taotlemise protsessis olemine)

2) oma teraapias käimine koolitusõigustega psühhoanalüütilise psühhoterapeudi juures ning see  peaks algama enne koolituse algust (nt veebr- aprill).

 

Vastuvõtu protseduur:

(1) 2  suulist vastuvõtuintervjuud.

 

Õppegrupi suurus: kuni 14 inimest

Õpetajad: Merike Alas, Edith Herkel, Ants Parktal, Mare Pork, Erika Saluveer, Endel Talvik ja Meelis Sütt. Õpetajate kooslus võib muutuda.

Õppetöö korraldus: Kursus kestab 3 aastat.

 

Koolitus koosneb 3-st osast.

  1. Omateraapia: vähemalt 260 tundi oma teraapias käimist, mille sagedus on vähemalt 2 korda nädalas (teraapia eest tasumine toimub vastavalt kokkuleppele terapeudiga ja ei sisaldu õppemaksus)
  2. Teoreetiline koolitus: 3 aastat iga nädala kolmapäeva pealelõunal (välja arvatud suve- ja talvevaheajal) toimuv koolitus 4 akadeemilist tundi korraga
  3. Kliiniline supervisioon: 2 patsiendiga töötamine vähemalt 2 aastat koolitusterapeudi juhendamise all, mis toimub vähemalt korra nädalas (Supervisiooni tasumine toimub kokkuleppel superviisoriga ja ei sisaldu õppemaksus)

 

Koolituse lõpus esitatakse kirjalikult ülevaade tööst ühe kliendiga (umbes 10-15 lk ulatuses) mis sisaldab ka 2 tunni detailse kirjelduse

 

Kursuse edukalt lõpetanud saavad koolituse läbimise kohta tunnistuse, mis annab võimaluse psühhoanalüütilise terapeudi kutset taotleda. Nimetatud tunnistus annab õiguse astuda Eesti Psühhoanalüütilise Seltsi  liikmeks ja töötada psühhoanalüütilise terapeudina.

 

Registreerimistähtaeg: 10 mai 2014, vastuvõtuintervjuud viiakse läbi 15.mai – 20.juuni ja seejärel komplekteeritakse õppegrupp. Õppegruppi pääsemisest antakse igale taotlejale teada hiljemalt 22. juuniks 2014.

 

Õppetöö algab okt-nov 2014 a. Tallinnas

Soovi avaldajatel esitada CV, koopia ülikooli diplomist ja ülevaade oma eluloost.

 

Kursusele soovijaid registreerivad ja infot annavad:

Edith Herkel– e-mail  edith.herkel@gmail.com

Erika Saluveer e-mail erikasaluveer@hot.ee

Merike Alas e- mail   merikealas@gmail.com