Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolitus-supervisioon “Mõjutusvahendite mitmekesistamine ja võrgustikutöö tõhustamine”

Hea koostööpartner!

Avatud Meele Instituut koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega kutsub tasuta koolitus-supervisioonile „Mõjutusvahendite mitmekesistamine ja võrgustikutöö tõhustamine“, mis algab 2014. aasta veebruaris. Koolitused toimuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Haapsalus. Koolitusele on oodatud alaealiste komisjonide liikmed, psühholoogid, noorsootöötajad, noorsoopolitseinikud ning kõik teised noortega tegelevad spetsialistid.

Alaealiste probleemkäitumise mõjutamine on keeruline ja samas võimalusterikas tegevus. Kuidas leida sobivaid mõjutusvahendeid ja mõjutada motivatsiooni? Kes peaks kuuluma võrgustikku ning kuidas võrgustikutööd läbi viia ja tõhustada? Koolitus-supervisioon pakub võimaluse otsida vastuseid nendele ja paljudele teistele küsimustele,jagada ja mõtestada oma senist kogemust.
 
Läbitavad teemad:
 
1. päev (8 akadeemilist tundi): Grupisupervisioon „Võrgustikutöö ja mõjutusvahendite toimivus ning
isiklikud kompetentsid“
– supervisiooni olemus, vajadus, eesmärk ja mõju
– eneseteadlikkuse ja eneseväärtustunde mõju mõjutusvahendeid vajavate olukordade hindamisele; rakendatavate mõjutusvahendite toimivus
– isiklikud kontseptsioonid võrgustikutöö efektiivseks kasutamiseks
– isiklike professionaalsete teemakohaste kompetentside määratlemine ja arenguruumi kogemine ning selle täiendamise kavandamine

2. päev (8 akadeemilist tundi): „Sotsiaalsed oskused mõjutusvahendite mitmekesistamisel ja võrgustikutöö tõhustamisel“
– noore vastutusvõimet ja koostöisust käivitava suhtekeskkonna loomise oskused ja hoiakud
– motivatsiooni olemus ja motivatsiooni mõjutamise tulemuslikkus
– tasu ja karistuse mõju
– vastutusvõime arendamise meetodid
– koostegutsemine ja koostöö võrgustikus

3. päev (8 akadeemilist tundi): „Tõhusa võrgustikutöö käivitamine, hoidmine ja arendamine“
– meeskonnatöö organiseerimine
– võrgustiku muutumise ja selle osade koostöö mõju laste riskikäitumisele
– mõjuv sekkumine ja toimivate mõjutusvahendite laiendamine võrgustikutöö abil
– meeskondlik ning isiklik arengu- ja tegevuskava
 
Koolitajad: Ene Velström ja Ene Kulasalu
 
Ajakava:
Koolitus-supervisioon toimub kahes jaos (2+1 päeva) ning koolituste vaheline aeg jääb iseseisva töö tegemiseks.
Tallinnas – 4.-5. veebruar ja 4. märts
Tartus –  11.-12. veebruar ja 5. märts
Jõhvis – 18.-19. veebruar ja 25. märts
Haapsalus – 25.-26. veebruar ja 26. märts
 
Koolitus-supervisioon on tasuta ning sisaldab iga päev lõunasööki ja kohvipause, kuid palume teil leida oma majutus- ja transpordivõimalus.
 
Ühest organisatsioonist võib osaleda mitu inimest, sest see aitab kaasa paremate koostöövormide väljatöötamisele. 

Osalemiseks palume täita sooviavaldus, kus iga liige vastab lühidalt kolmele küsimusele: 
– milliste probleemide või väljakutsetega olete kokku puutunud seoses alaealistele kohaldatavate mõjutusvahenditega?
– kuidas olete rahul olemasoleva võrgustikutööga, milliseid kitsaskohti siin näete ja mida vajate, et seda tõhustada?
– miks soovite koolitusel osaleda?
 
Palun anna oma osalemishuvist ja küsimustest kindlasti teada e-postile ami@ami.ee või helista numbrile 54005212. Registreerumine kuni 28. jaanuar või kuni kohti jätkub.
 
Heade soovidega
 
Ester Aunin
Avatud Meele Instituut
SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus
ami@ami.ee
54005212