Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Ühispöördumine: hoidkem õpilaste vaimset tervist

Head õpetajad ja koolijuhid, hoiame koos õpilaste ja iseendi vaimset tervist!

Kooliaastat, mille elukorraldust on dikteerinud COVID-19, on järel veidi üle kahe kuu. See pole olnud lihtne ei kooliperele ega meie lähedastele. Me kõik oleme teinud suuri pingutusi, et kontakt- ja distantsõppe vaheldumisest hoolimata saaksid õpilased omandada vajalikke teadmisi, et oma õpiteel edasi liikuda.Neis keerulistes oludes on palju räägitud õpilaste ja kogu koolipere vaimsest tervisest, ometigi tahame ka meie just sellele tähelepanu juhtida.

Pöördumise tekst vene keeles: https://www.hm.ee/ru/novosti/obrashchenie-davayte-zabotitsya-o-dushevnom-zdorove-uchashchihsya

Julgustame õpetajaid võtma õppetööd läbi viies vastu otsuseid, mis seavad esikohale õpilaste vaimse tervise. Eesmärk ei pea olema kogu ainekavas toodud ainesisu läbimine kooliaasta lõpuks – meie võimuses on võtta maha nii tempot kui pinget. Lünkade tasandamisega saame tegeleda edasiste õpingute käigus. Haridus- ja Teadusministeerium kavandab toetavaid tegevusi nii neile, kes jätkavad sügisel õpinguid samas koolis kui neile, kes liiguvad edasi järgmisele kooliastmele. Saame üheskoos sel sügisel ja ka järgnevatel aastatel õpilastele toeks olla.

Me teame, et õpetajad ja koolijuhid on kompetentsed ja teevad õpilasi toetavaid otsuseid. Mõelgem üheskoos võimalustele, kuidas sel kevadel pingeid maandada:

 • Võtame aega, et küsida õpilastelt, kuidas neil päriselt läheb ja kuidas nad end tunnevad.
 • Vähendame kodutööde mahtu, parem veel, jätame need ära.
 • Kontrolltööde numbriliste hinnete asemel kasutame kujundavat hindamist.
 • Toetame õppimist, mitte sooritamist.
 • Leiame tasakaalu ainealaste õpiväljundite ja üldpädevuste vahel.
 • Kasutame ära kõik võimalused, et õppimisraskustes laps või noor jääks koolisüsteemi ja saaks järgmisel õppeaastal kooliteed jätkata. Keerulistel aegadel on see parim, mida noore inimese jaoks teha saame.
 • Teeme koostööd ja otsime lahendusi. Koolipsühholoogid ja teised tugispetsialistid on selles abiks nii õpetajatele kui õpilastele.
  • Haridustöötajate tugiliinil saavad õpetajad ja teised haridustöötajad tuge nii enda kui õpilaste toetamiseks. 7350750 eesti keeles igal tööpäeval kell 12—20, vene keeles 7350760 igal teisipäeval kell 12—20.
  • Õpilastele on toeks Peaasi.ee nõustajad ning Lasteabi telefonil 116111 või www.lasteabi.ee.
  • Nii lastele, noortele kui lapsevanematele on toeks Rajaleidja e-nõustajad www.rajaleidja.ee.

Laste ja noorte vaimse tervise hoidmisel on hindamatu roll lapsevanemal, kes tunneb oma last kõige paremini. Märgates lapse probleeme või muresid, julgustame lapsevanemaid õigel ajal koolijuhi, õpetaja või tugispetsialistiga ühendust võtma. Õpetajad saavad julgustada lapsevanemaid koostööle.

Koos üksteist hoides ja toetades saame leida parimad lahendused meie laste ja noorte toetamiseks.

Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Koolijuhtide Ühendus
Eesti Koolipsühholoogide Ühing
Haridus- ja Teadusministeerium