Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Seminar „Laps seksuaalvägivalla ohvrina“ 31.08.2015 Tallinnas

31.08.2015 toimub seminar „Laps seksuaalvägivalla ohvrina“, mis toimub Tallinna kesklinna lastepolikliinikus Ravi tn 27.

 

Seminari viivad läbi Islandi kohtueksperdid Thorbjorg Sveinsdottir ja Olof Asta Farestveit, kes on spetsialiseerunud lapse seksuaalse väärkohtlemise tuvastamisele. Islandi eksperdid on kolleege erinevates Euroopa Liidu riikides koolitanud ning oma kogemust ja pädevust edasi andnud nii oma ametialase pädevuse osas, kui ka tutvustanud nn lastemajade kontseptsiooni ehk Barnahusi. Ka meil on suurepärane võimalus oma teadmisi ja oskusi uuendada ning saada veelkord kinnitust sellele, kuidas ja kui oluline on lapse seksuaalse väärkohtlemise märkide ära tundmine, kuidas erinevad ametkonnad peaksid ja saavad integreeritult omavahel lapse abistamisel koos töötama ning millele on vajalik seksuaalselt väärkoheldud lapsega kokkupuutumisel eriliselt tähelepanu pöörata.

 

Lapse seksuaalne väärkohtlemine on üks raskemaid isikuvastaseid kuritegusid, mille all kannatavad hinnanguliselt kuni 10% Euroopa lastest. Lapse seksuaalne väärkohtlemine toimub üldjuhul pereringis, mistõttu on sellist kuritegu äärmiselt raske avastada. Lastega kokkupuutuvatel spetsialistitel on õigetele märkidele tähelepanu pöörates võimalik seksuaalselt väärkoheldud last ära tunda, ning isegi seksuaalse väärkohtlemise väiksema kahtluse korral on kohustus abivajavast lapsest kas kohaliku omavalitsuse üksust või politseid teavitada.

 

Seminaril on inglise-eesti keele sünkroontõlge. Seminar toimub Norra finantsmehhanismi toel programmi „Rahvatervis“ raames.

 

Seminarile registreerumine SIIN hiljemalt 24. augustiks.

 

Seminari päevakava:

 09.15 – kogunemine, registreerumine ja hommikukohv

09.45 – 10.00 Avasõnad

10.00 – 12.00

  • Lapse seksuaalse väärkohtlemise tagajärjed lapse arengule, lapse vaimse ja füüsilisele tervisele, õpiedukusele, sotsialiseerumisele, tulevikuperspektiivile jne.
  • Lapse seksuaalse väärkohtlemise sümptomid, lapse normaalne ja hälbiv seksuaalne käitumine
  • Lapsele tekkiv kahju õigeaegselt sekkumata jätmisel või sekkumise edasilükkamisel, konfidentsiaalsusnõuete müütide ümberlükkamine

12.00 – 13.30 vaba aeg lõunasöögiks (korraldajate poolt ei ole lõuna organiseeritud)

13.30 – 15.00

  • Kuidas käituda lapse seksuaalse väärkohtlemise kahtluse korral, kellega ja kuidas koos- ja võrgustikutööd teha
  • Lapse tunnistus seksuaalse väärkohtlemise kohta, kuidas reageerida?
  • Eelintervjuu

15.00 – 15.30 kohvipaus

15.30 – 17.00

  • Lapse vajaduste hindamine ja lapsele ravi pakkumine
  • Ravimeetodid
  • Arutelu