Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Peaasi.ee e-nõustamine noortele

Vaimse tervise alane portaal Peaasi.ee

Uuringute kohaselt esineb depressiooni ligikaudu 10% ja ärevushäireid ligikaudu 6% noortest. Depressiooni korral otsib  abi aga vaid kolmandik inimestest. Psüühikahäired on maailmas noorte puhul enam levinud töövõimetuse põhjustajaks. Ravimata ja märkamata häired võivad muutuda elukestvateks ning mõjutavad oluliselt nii toimetulekut koolis, töö kui suhetes. Enamuse psüühikahäirete puhul on olemas efektiivsed ravimeetodid, levinumate häirete puhul, nagu depressioon või erinevad ärevushäired, paraneb õige sekkumise korral suurem osa inimestest hästi.

Peaasi.ee tegevus on seotud noorte vaimse tervise probleemide ennetamise ja õigeaegse abi otsimise soodustamisega, sildistamise ja häbimärgistamise vähendamisega. Portaal Peaasi.ee keskendub vaimse tervise varjupoolele – häiretele. Portaalis on kirjeldatud enam levinud psüühikaprobleemid, nende võimalikud põhjused ja ravi, ühtlasi leiab sealt infot, kuidas ennast aidata ja kuidas olla toeks, kui lähedasel on vaimse tervise häire. Eraldi teemana on käsitletud häirete kohta levivaid müüte ja eelarvamusi, kuna need on üheks oluliseks häirete krooniliseks muutumise ja süvenemise põhjuseks. Lisaks on Peaasi potaalil Youtube’i kanal vaimse tervise temaatiliste klippide ja kogemuslugudega – https://www.youtube.com/channel/UC33QISDqwa_pkGRGUC3xadQ

Peaasi.ee meeskond pakub ka vaimse tervise ning selle hoidmise, probleemide ning nende leevandamise alaseid koolitusi, seminare ja töötube – http://peaasi.ee/koolitused/. Esmane sihtgrupp on küll noored, kuid asjakohast infot jagatakse meelsasti ka pereliikmetele, sõpradele ning noortega tegelevatele spetsialistidele (õpetajad, noorsootöötajad jt).

Peaasi.ee tuumikusse kuuluvad kogemustega vaimse tervise ja noorsootöö spetsialistid – http://peaasi.ee/peaasi-ee-meeskond/. E-nõustamine toimub e-mailide vahendusel, kirjadele vastavad kogemustega psühholoogid. Vastatakse 2 päeva jooksul ning kirjade saatja ja sisu hoitakse konfidentsiaalsena – http://peaasi.ee/kysi-noustajalt/