Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kuulutame välja EKPÜ auliikme(te) kandidaatide esitamise

Head ühingukaaslased!

Eelmise aasta täiskogu koosolekul kinnitasime ühiselt EKPÜ auliikmete nimetamise ja valimise korra. Meie eesmärgiks oli tunnustada ja tänada neid inimesi, kes on koolipsühholoogia valdkonda ja koolipsühholoogide tööd oluliselt toetanud või arendanud või kelle töö ja tegevus on positiivselt mõjutanud meie ühingut.

Nüüd on kätte jõudnud see aeg, et vaadata enda ümber ja edastada juhatusele 1. märtsiks (kas posti teel või meiliga) oma ettepanekuna selle inimese nimi, keda just teie soovite eriliselt esile tõsta ja näha EKPÜ esimese auliikmena (NB! auliige ei pea olema EKPÜ liige, aga loomulikult võib).

Täpsemad kriteeriumid on toodud auliikmete nimetamise ja valimise korras, mida saad vaadata siit.

Et omada ülevaadet ühinguliikmetest, siis kõige värskema nimekirja leiad samuti meie kodulehelt – https://koolipsyhholoogid.ee/liikmed/liikmete-nimekiri/

 

Tervitustega,

EKPÜ juhatus