Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogide kutseaasta tuleb taas!

KOOLIPSÜHHOLOOGIDE KUTSEAASTA 2024/2025
Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi koostöös toimub neljas Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatud koolipsühholoogide kutseaasta.

Lähtudes EuroPsy nõuetest ja koolipsühholoogi kutsestandardist on koolipsühholoogi kutseaasta mõeldud kutse taotlemiseks vajalike kutseoskuste täiendamiseks ja praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist. Kutseaastale kandideerima on oodatud nii äsja psühholoogia magistriõpingud lõpetanud kui ka magistriõpingute järgselt teistesse valdkondadesse suundunud, aga nüüd haridussüsteemi tööle tulevad kandidaadid.

Mida kutseaastal pakume?
Pakume erialaseid rakenduslikke kursuseid 18 kuni 24 EAP mahus.
Kohustuslik on läbida kursus Juhtumianalüüs haridusasutuses (6 EAP). Lisaks saate kutseaastale kandideerides anda teada, milliseid kursuseid järgnevatest läbida sooviksite.
1. Psühhodiagnostika koolis (6 EAP)
2. Lahenduskeskne lühiteraapia (6 EAP)
3. Motiveeriv intervjueerimine haridusasutuses (6 EAP)
4. Nõustamine koolis kriiside ja traumade korral (3 EAP)
5. Sissejuhatus pereteraapiasse (4 EAP)
6. Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse (6 EAP)

Pakume kogenud kvalifitseeritud koolipsühholoogi poolt juhendamist kuni 100 tunni mahus.

Mida kutseaastale kandideerimine eeldab?
– magistrikraadi psühholoogias;
– vähemalt 12 EAP mahus koolipsühholoogiat puudutavate õppeainete läbimist magistriastmes;
– vähemalt 0,5 koormusega koolipsühholoogi ametiülesannetes töötamist haridusasutuses või keskuses, kuhu on koondatud haridusasutuste tugispetsialistid.

Kuidas kandideerida?
Saatke hiljemalt 26. juuniks 2024 Astra Schultsile astra.schults@tlu.ee
– avaldus;
– motivatsioonikiri, milles tuleb ära näidata valmisolek läbida kutseaasta täies mahus, olemasolevad kutsekompetentsid ja omandamisel olevate kutsekompetentside hetketase, milliseid kutseaastal pakutavaid kursuseid soovite läbida ja kutseaasta juhendaja nimi, juhul kui teil on olemas kellegagi eelkokkulepe;
– koopia psühholoogia magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga;
– CV, milles tuleb lisaks tavapärasele infole näidata koolipsühholoogiat puudutavate õppeainete läbimine magistriastmes 12 EAP eest ning haridusasutus, kus töötate ja töökoormus.

Kutseaasta komisjon koosseisus Astra Schults TLÜ, Ada Urm TÜ ja Kristi Feldman EKPÜ esindajana vaatab saadetud dokumendid läbi ja kutsub eeldused täitnud kandidaadid vestlusele.

Komisjon moodustab kandideerijatest pingerea vastavalt eelnevate õpingute keskmisele hindele (30%), motivatsioonikirjale (30%) ja vestlusele (40%). Kutseaastale võetakse 10 parimat kandidaati pingerea alusel. Lõplik pingerida selgub hiljemalt 23. augustiks 2024.

Kuidas saab aru, et kutseaasta on edukalt läbitud?
– Kursuseid on läbitud vähemalt 18 EAP ulatuses, sh kindlasti kursus Juhtumianalüüs haridusasutuses;
– Juhendatud praktikat on olnud vähemalt 1092 h ulatuses ja selle kohta on olemas praktikapäevik;
– Juhendaja on andnud hinnangu osaleja kutsepädevuste kohta;
– Osaleja on teinud enese professionaalse arengu analüüsi vastavalt kutse taotlemise nõuetele;
– Osaleja on esitanud juhtumianalüüsi, mis on kooskõlas kutse taotlemise nõuetega;
– Osaleja taotleb kutseaasta lõpuks koolipsühholoogi kutset, tase 7.

Koolipsühholoogide kutseaasta infotundi saate vaadata siit:
https://us02web.zoom.us/rec/share/qagU7PunCCaIRS8UU5WJVGZCfqVeZeXCOMCm-
XYOs5i0EaV_b6FAufyAa0V61vtD.AgQWEai7Se9oGl_v?startTime=1713982263000

Passcode: rFxPjE!3