Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogide kutseaasta 2021-2022

Tallinna Ülikool koostöös Tartu Ülikooli psühholoogia instituudiga kuulutab välja koolipsühholoogia kutseaasta 2021-2022. õa.

Lähtudes EuroPsy ja koolipsühholoogi kutsestandardist on see mõeldud kutse taotlemiseks vajalike kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.

Kutseaasta jooksul saab töötada kogenud koolipsühholoogi juhendamise all ja osaleda õppetöös, et omandada kutse taotlemiseks vajalikud kompetentsid.

Kutseaasta maht on kokku 1560 akadeemilist tundi (60 EAP) kestvusega 12 kuud alates 1. septembrist 2021 kuni 31. augustini 2022.

Kutseaasta jooksul läbib praktikant valikuliselt kursuseid 18 EAP mahus. Kutseaasta kursused (sh motiveeriv intervjueerimine, lahenduskeskne lühiteraapia jm) ja töö juhendamine on valituks osutunud kandidaatidele õppemaksuta.

Kandideerimise soovi korral palun esitage avaldus (võite näidata ära, kelle juhendamisel soovite praktiseerida), motivatsioonikiri, väljavõte magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga ning CV (milles tuleb näidata ära haridusasutus, kus töötate ja koormus) hiljemalt 16. augustiks 2021 TLÜ LTI psühholoogia ja käitumisteaduste suunal e-mailile: aschults@tlu.ee

Kutseaasta komisjon (koosseisus Astra Schults TLÜ, Ada Urm TÜ ja Kristi Feldman EKPÜ) koos juhendajatega valib kandidaatide hulgast pingerea alusel praktikandid hiljemalt 23. augustiks 2021. a.

Vaata lähemalt siit: https://www.tlu.ee/koolipsuhholoogide-kutseaasta-2021-2022