Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogid kohtusid haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga

5. veebruaril toimus koolipsühholoogide ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna koostöökohtumine.

Arutasime, kuidas praegusel keerulisel ajal efektiivsemalt toetada õpetajaid. Õpetajate töömaht on epideemia ajal kasvanud ja see on olnud võtmetegur kurnatuse kasvus.
Näiteks Soome õpetajatest koguni 70% kurtsid eelmise õppeaasta lõpul erinevaid läbipõlemise märke. Pole põhjust arvata, et Eesti näitajad oleks paremad.

Arvestades, et vaid 36% Eesti koolides töötab koolipsühholoog, võib eeldada, et kiire psühholoogiline tugi on tagatud vaid väiksele osale õpetajaskonnast. Samas näiteks Suurbritannias käivitati õpetajatele suunatud tugiliin, kuhu saavad pöörduda kõik õpetajad anonüümselt, kui nad tunnevad, et vajavad psühholoogilist tuge. Arutasime sarnase liini avamise teemal ka koolipsühholoogidega.

Otsustasime, et töötame selle ideega koos edasi, et veel sel õppeaastal pakkuda õpetajatele täiendavat tuge keerulise ajaga toimetulekuks.

Koolipsühholoogide poolt osalesid kohtumisel Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liikmed Anu Pärn, Kristi Feldman ja Karmen Maikalu.