Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

KOOLIPSÜHHOLOOGI KUTSETE ANDMINE sügis 2019

Eesti Psühholoogide Liit kui psühholoogia kutseala kutsete andja kuulutab välja koolipsühholoogi kutse andmise 27.augustil 2019 a. 

Võimalik on taotleda kutseid koolipsühholoog tase 7 ja koolipsühholoog tase 8.

 

Kutsekvalifikatsiooni taotlema on oodatud kõik koolipsühholoogid, kes vastavad kutsestandardi nõuetele (vt. kutsestandard tase 7 siit ja tase 8 siit) 

Kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019 a.  Dokumendid palume saata elektrooniliselt kutsekomisjoni esimehe Triin Kahre nimele triin.kahre@gmail.com


Kutse esmaseks taotlemiseks esitab taotleja kutsekomisjonile järgmised dokumendid:

 1. Avaldus;
 2.  Erialane CV, millele on lisatud tõendavaid dokumente (väljavõte tööraamatust, tööandja allkirjastatud tõend töökogemuse ja töökoormuse kohta jms);
 3.  Dokumendid, mis tõendavad taotleja vastavust kutse taotlemise eeltingimustele, mis leitavad  “Koolipsühholoogi kutsete andmise korras”.
 4. Juhtumianalüüs, mis on vormistatud vastavalt hindamisstandardis tase 7 ja tase 8 kehtestatud nõuetele. 
 5.  Eetikavanne 
 6. Maksekorraldus või selle koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. 

Kutseomistamise tasu on 185 eurot, mis tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr. EE171010220092554017 SEB Pangas.

 

Kutse esmane taotlemine viiakse läbi kahes etapis. Esimeses etapis hindab hindamiskomisjon taotleja kompetentse haridusdokumentide ja erialase CV alusel. Teises etapis hindab hindamiskomisjon kompetentse juhtumianalüüsi ja intervjuu alusel.

 

Kutse taastõendamiseks esitab taotleja kutsekomisjonile järgmised dokumendid:
      a) Avaldus;

 1. b) Varasemat kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia; 
 2. c) Erialane CV, millele on lisatud tõendavaid dokumente (väljavõte tööraamatust, tööandja allkirjastatud tõend töökogemuse kohta jms)
 3. d) Tunnistused läbitud täiendkoolituste kohta;
 4. e) Juhtumianalüüs, mis on vormistatud vastavalt hindamisstandardis kehtestatud nõuetele
 5. f) Maksekorraldus või selle koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. 

Kutse taastõendamise tasu on 75 eurot, mis tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr. EE171010220092554017

Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel (intervjuu ainult täiendava hindamisvajaduse korral). 

 

Kutse taotlemise dokumentide vormid ning kutse andmise kord on ära toodud nii EPL-i  kui ka  EKPÜ koduleheküljel. Teavet Kutseseaduse ning kutsekvalifikatsioonisüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljelt.

 

 

Info

Triin Kahre, koolipsühholoogi kutsete kutsekomisjoni esimees – triin.kahre@gmail.com