Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

EKPÜ üldkoosolek 26. augustil Ojako Puhkekeskuses

EKPÜ juhatus teeb EKPÜ põhikirja p. 15.3 alusel ettepaneku kutsuda kokku EKPÜ üldkoosolek 26. augustil 2019 kl 18.30 Pärnumaal Ojako Puhkekeskuses, et muuta Liikmemaksu tasumise korda alljärgnevalt:
P. 2 uus sõnastus: Liikmemaksu suurus on alates 2020. a 25,00 EUR aastas.
Tunnistada alates 2020. a kehtetuks p. 4 (Ühingu liikmeks astumise esimesel kalendriaastal on esmakordne ühingu liige liikmemaksust vabastatud.).
Registreerumine üldkoosolekule SIIN.