Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Karmen Maikalu Delfis distatsõppest: suurenes õpiraskustega õpilaste hulk, ent oli ka neid, kellele distantsõpe sobis hoopis paremini kui tavaõpe

Eesti Koolipsühholoogide juht Karmen Maikalu räägib siinses artiklis distantsõppest koolipsühholoogi pilgu läbi.

“Palju räägitakse sellest, et distantsõpe mõjub koolilastele halvasti. Jah, kevadel suurenes õpiraskustega õpilaste hulk, ent oli ka neid, kellele distantsõpe sobis hoopis paremini kui tavaõpe. Kevadine haridusfoorumi uuring distantõppega toimetuleku kohta näitas, et pooled või veidi enam õpilastest tulid distantsõppega hästi toime, umbes kolmandik õpilasi eelistasid distantsõpet tavaõppele, veerand kuni kolmandik vajas toimetulekuks olulist individuaalset abi ja iga kuues–seitsmes õpilane ei tulnud üldse toime või oli negatiivselt häälestatud. Neil, kes end paremini tundsid, oli vähem stressi, nad said õppida oma tempos, polnud segajaid, said oma tegevust ise planeerida. Neil, kes end halvemini tundsid, oli vähem enesejuhtimise võimekust, aga nad tundsid puudust ka kooli motiveerivast keskkonnast ja suhtlemisest. Alates homsest on küll distantsõpe, ent eraldi on mõeldud nende õpilaste peale, kellele distantsõpe ei sobi – neil on võimalik saada koolis konsultatsioone ja individuaalset juhendamist. See jäi kevadel puudu,” sõnas Maikalu.”

Praegune olukord on ärev ja ebakindel kõigile – ei tea, mis homme saab, kui kaua selline situatsioon kestab, mis siis saab, kui mina või keegi lähedastest haigeks jääb jne. Kahtlemata on vaimse tervise probleemid siin kerged tulema. Üks uuring näitas hiljuti ka seda, et COVID-19 viirusega nakatunud inimeste seas tõusis tõenäosus hilisemateks psüühikahäirete tekkeks.

Samas peame meeles pidama, et laps on väga paljus – ka vaimse tervise osas – mõjutatud täiskasvanust ja sellest, kuidas lapsele olulised täiskasvanud praeguse olukorraga toime tulevad. Kui lapsevanem või õpetaja on ärevad, siis “nakkab” see ka lapsele. Nii et mida paremini tulevad toime täiskasvanud, seda kindlam tunne on ka lastel.”

Maikalu rõhutab, et kooli tugisüsteemid jätkavad tööd ka distantsõppe ajal.

“Kui kevadise eriolukorra alguses oli veebinõustamine paljudele koolipsühholoogidele uus töötamise viis, siis praegu mingisugust probleemi selles enam ei nähta. Väga loomulikult lähevad nõustamised vastavalt vajadusele näiteks videokõnesse, chatti või telefoni ja paljudele õpilastele see sobib isegi rohkem kui tavaline, kabinetis toimuv psühholoogiga kohtumine.”

Kokkuvõtlikult soovitab Karmen Maikalu: “Hoiame kokku, oleme üksteise suhtes mõistvad ja heatahtlikud. Üksteise süüdistamine või oma õiguse tagaajamine ei vii siin kuhugi, vaid külvab ärevust hoopis juurde. Hoiame sel keerulisel ajal rahu nii palju, kui meie võimuses.”

Loe kogu artiklit siit: https://www.delfi.ee/artikkel/91959403/pendel-joudis-tagasi-distantsoppe-peale-on-see-koolilaste-jaoks-voit-voi-kaotus