Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Jakob Westholmi Gümnaasium

Ootame 2021/2022. õppeaastast oma meeskonda

  • psühholoogi (lapsehoolduspuhkuse asendaja).

Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridustase ning riigikeele oskus õpetaja tööks nõutaval C1-tasemel.

Ootame kandidaadilt head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust; otsustus-, analüüsi- ja koostöövõimet; avatust uuendustele; arenemisvõimet. Kindlasti peab olema tahe töötada lastega.

Konkursist osavõtuks esitada

  • sooviavaldus ja motivatsioonikiri,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
  • elulookirjeldus sh töö- või teenistuskäik,
  • muud kandideerija poolt oluliseks peetavad materjalid.

Tööleasumine augustis 2021.

Dokumente ootame kuni 25.05.2021 aadressil Kevade 8, 10137 Tallinn või e-postiga kantselei@westholm.ee.

Lisainfo tel 661 3759 või direktor@westholm.ee.