Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Antsla Gümnaasium

LIIKUMA KUTSUV KOOL Antsla Gümnaasium

otsib oma sõbralikku kollektiivi

 • psühholoogi (1,0 ametikohta). Tööleasumine 30. augustil 2021.

Sinu igapäevatööks on:

 • laste psühholoogiline hindamine, abi- ja toetusvajaduste väljaselgitamine;
 • tõhusate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, -vormi, -materjali ja õpistrateegiate soovitamine,
 • täiskasvanute nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel,
 • hindamistulemuste analüüsimine, tagasiside andmine ja nõustamiskokkuvõtete koostamine,
 • piirkondlikus võrgustikutöös, teavitus- ja arendustegevustes osalemine.

Ootame Sind:

 • kui oled rõõmsameelne, empaatiline ja vastutustundlik,
 • kui oled erialase haridusega vastavalt kvalifikatsiooninõuetele,
 • kui Sul on soovitavalt teadmised ja kogemused haridusvaldkonnast,
 • kui Sul on soovitavalt koolipsühholoogia hindamisvahendite komplekti testide kasutamise õigus,
 • kui Sul on oskusi planeerida ja analüüsida oma tegevusi,
 • kui oled meeskonnatööle orienteeritud ja avatud uuendustele,
 • kui leiad, et suudad ja tahad koos lastega õppida, areneda ja avastada.

Pakume Sulle:

 • toredaid kolleege,
 • ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust,
 • meeldivat töökeskkonda, paindlikku töökorraldust,
 • võimalust kasutada aastas kolme tervisepäeva,
 • võimalust kasutada sportimiseks kooli jõusaali,
 • mitmekülgseid üritusi,
 • suvist puhkust 56 kalendripäeva.

Meie seas tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil koolis.

Antsla Gümnaasium on haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ raames saanud hõbetaseme.

Antsla Gümnaasium on liitunud Liikuma Kutsuva Kooli, VEPA ja KiVa programmidega.

Väärtustame töötaja isiklikku elu, õppivat õpetajat, ühtekuuluvust, tähtpäevi.

Kandideerimiseks saada sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. mail 2021 e-aadressil kool@antslakk.edu.ee.

Info telefonil +372 5662 7313, +372 528 2493; vaata www.antslakk.edu.ee.