Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu saab Valgetähe teenetemärgi

„Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti Vabariik oma teenetemärkidega inimesi, kelle sihikindlus, ennastsalgavus, pühendumus, leidlikkus või looming on eeskujuks paljudele teistele ning on muutnud kogu Eesti paremaks, hoolivamaks, märkavamaks, ettevõtlikumaks,“ kirjutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.

„Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie sõpradele välismaal, kes oma tegevusega on hoidnud meie põhiseaduse sõna ja mõtet, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,“ rõhutas riigipea.

Valgetähe teenetemärgi saab laste vaimse tervise ja heaolu üks eestkõneleja, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi psühholoog Karmen Maikalu.

Karmen ütles tänulikult: “See on tunnustus meile kõigile, kes me koolipsühholoogidena toimetame! On suur rõõm, et koolipsühholoogide tegemisi märgatakse ja väärtustatakse. Kõige rohkem on hea meel selle üle, et aina tõsisemalt ja süsteemsemalt tegeletakse riiklikul tasandil vaimse tervise teemadega, see annab lootust, et abivajajad ei jää oma murega üksi. On oluline liikuda ühiselt sinnapoole, et koolipsühholoogi abi oleks igas koolis kättesaadav, praegu on see nii vaid umbes pooltes koolides.”