Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Aruküla põhikool

Aruküla Põhikooli koolipere ootab oma toimekasse meeskonda

KOOLIPSÜHHOLOOGI (1,0 AMETIKOHTA)
Tööle asumise aeg: 01.03.2022 või kokkuleppel

Tööülesanded:
• õpilaste psühholoogilise arengu ja toimetuleku hindamine
• lapsevanemate, õpetajate ja õpilaste konsulteerimine ning nõustamine vaimse tervise ning õpilaste õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes
• erialase teavitustöö korraldamine koolis õpetajate ning õpilaste hulgas ning kooli vajadustest lähtuvate ennetustegevuste korraldamine (vestlused, tugirühmad jmt)

Ootused kandidaadile:
• erialane kõrgharidus, vastavus kompetentsinõuetele
• usaldusväärsus ja väga hea suhtlemisoskus
• soov ja valmidus pikaajaliseks koostööks

Meie poolt on tagatud:
• töö toetavas ja ühtehoidvas kollektiivis
• kena ja nüüdisaegne koolimaja
• täiendkoolitused professionaalse arengu teotamiseks
• võimaluste piires paindlik tööaeg

Lisainfo telefoni teel: 52 25 842 (direktor Avo Möls)

Dokumendid (avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid) saata hiljemalt 21. veebruariks, 2022 e-posti aadressile avo.mols@arukyla.edu.ee