Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Võrumaa Kutsehariduskeskus

Võrumaa Kutsehariduskeskus võtab tööle avaliku konkursi korras psühholoogi.

Töökoht on tähtajaline ja ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks. Võimalus on töötada osakoormusega.

Töö sisu:
– koolipere psühholoogiline nõustamine ja toetamine, 
– õpiraskustega õpilaste toetamine. 

Nõuded kandidaadile: erialane magistrikraad.

Kandideerijatel esitada: kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Täpsem info telefonil 5399 7072 või e-posti aadressil juta.kond@vkhk.ee (õppejuht).
Dokumendid esitada 20. septembriks 2021.a. e-posti aadressil vkhk@vkhk.ee või postiaadressil Võrumaa Kutsehariduskeskus Väimela 65566 Võru maakond.