Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Võru Väike Werrone Kool

Väike Werrone Kool kuulutab välja avaliku konkursi
KOOLIPSÜHHOLOOGI (0,2 ametikohta) ametikoha täitmiseks
Oled oodatud meie kooli, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on:
– avaldus
– kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
– elulookirjeldus
– motivatsioonikiri
– soovi korral täiendavad dokumendid
Dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal (aadress Fr. R. Kreutzwaldi 34, Võru linn).
Konkurss kestab 22.09.2020-01.10.2020.
Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks ja dokumentide esitamiseks info@vwk.ee, mob 554 6938. Kontaktisik Anneli Võikar.