Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Võhma kool

Võhma Kool

kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • psühholoog (1,0 ametikohta).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa. Dokumente ootame 9. juulini 2021.

Tööleasumise aeg on augustis 2021 (täpsustub).

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).