Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Uuendati koolipsühholoogi ametijuhendit

Eesti Koolipsühholoogide Ühing uuendas koolipsühholoogi ametijuhendit. Uus ametijuhend on viidud vastavusse koolipsühholoogi kutsestandardiga ning arvestatud on kehtiva seadusandlusega.

Ametijuhendiga on võimalik tutvuda SIIN.