Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Ülenurme Gümnaasium

Seoses õpilaste arvu kiire kasvuga kuulutab Ülenurme Gümnaasium välja konkursid järgmiste ametikohtade täitmiseks alates 25.08.2021:

Osalise koormusega (0,5), põhikoht:

·         Psühholoog

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata kool@yle.edu.ee või Ülenurme Gümnaasium, Tartu mnt.5, 61714 Ülenurme alevik, Kambja vald.

Info telefonidel 7415 650, 7502 620.