Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Türi Põhikool

Türi Põhikooli sünniaeg on 1. september 2011. Klassikomplekte on 31. Koolis töötab 57 õpetajat, kõik on pedagoogilise haridusega. Erivajadusega laste õpetamiseks töötab logopeed, eripedagoog, õpiabi õpetajad ja õpilasi nõustab psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Türi Põhikool on liitunud “Tervist edendava kooli” (TEK) projektiga ja on HITSA koolituskeskus. Esimeses kooliastmes kasutatakse Hea Alguse metoodika põhimõtteid, suurt tähelepanu pööratakse avastus- ja aktiivõppele. Koolil on head suhted ajakirja „Hea Laps“ ja „Täheke“ toimetajatega. Osaleme ajakirjade poolt korraldatavatel konkurssidel. Lisaks riiklikule õppekavale õpitakse informaatikat, ettevõtlikkusõpet, rütmikat, tantsu, loovust jt. Tähtsustatud on võõrkeeleõpe. Koolis on heal järjel huvialane tegevus. Töötab hulgaliselt aine- ja huviringe. Türi Põhikool on kool, kus õppe-kasvatuseesmärgid tulenevad lapse arenguvajadustest, kooli eripärast, kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi ja võimalusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse.

Tööülesanded

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Nõuded kandidaadile

 • Haridustase: magister (kasvatusteadus, pedagoogika, haridus)
 • Keeleoskus
  eesti keel – nõutud C1 – väga hea C1 – väga hea
  vene keel – soovituslik B2 – hea A2 – vähene
 • Arvutioskus: kesktase, e-posti kasutamine, interneti kasutamine
 • Muud nõuded: Nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseadusele ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis nõutule.

Omalt poolt pakume

Vaheldusrikast tööd sõbralikus kollektiivis ja erinevaid arenguvõimalusi. Vajadusel elamispinna võimalus.

Töökoha andmed

 • Töökoha asukoht: Järva maakond, Türi vald, Türi linn, F. J. Wiedemanni tn 3a
 • Vabade töökohtade arv: 1
 • Töötasu (bruto): 1800 EUR
 • Tööaeg: Täistööaeg
 • Töösuhte kestus: Tähtajatu
 • Tööle asumise aeg: 08.2023

Kandideerimise info

 • Kandideerimise tähtaeg 31.07.2023
 • Vajalikud dokumendid (haridust tõendavad dokumendid): kaaskiri, CV
 • Kontakt: Ingrid Vegmann, sekretär, +372 387 8462, e-post: sekr@tyripk.ee